PRACOWNICY PTO

Dyrektor Szkół PTO

Lidia Lewandowska

Z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych

Sylwia Bogiel

Sekretarz Szkół PTO

Elżbieta Reńda

Inspektor ds. BHP, Higienistka szkolna

Ewa Gołąb

Pracownicy administracyjno-techniczni

Jadwiga Jankowska

Zofia Szypszak

Jolanta Łodziarek