Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkół PTO
Lidia Lewandowska

Z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych
Sylwia Bogiel

RADA PEDAGOGICZNA

Wychowawcy:

KLASA I – Małgorzata Ogonowska
KLASA II – Monika Gawłowska
KLASA III – Beata Rusin
KLASA IV – Beata Rusin

Nauczyciele przedmiotów:
Język polski – Małgorzata Ogonowska, Beata Rusin
Filozofia – Małgorzata Ogonowska
Czytanie tekstów kultury – Beata Rusin
Język angielski – Joanna Wojciechowska, Joanna Zając 
Język niemiecki – Agnieszka Kozakiewicz, Katarzyna Szmulewicz
Język rosyjski – Wanda Dąbrowska
Historia, WOS, HIT – Jolanta Rybińska – Janicka, Beata Rusin
Matematyka – Kinga Pietrzak, Renata Kajkowska
e-matematyka – Kinga Pietrzak
Chemia – Mariola Adamiak
Informatyka – Katarzyna Aleksandrowicz
Biologia – Krystyna Węglewska
Fizyka – Tomasz Świerczyński
Geografia – Alicja Dąbrowska
Edukacja dla bezpieczeństwa – Dorota Lucińska
Podstawy Przedsiębiorczości – Monika Gawłowska
Wychowanie fizyczne – Monika Niemiec, Piotr Mieszkowski, Olgierd Sęk, Paweł Przybylski, Agnieszka Kroczewska
Religia – Tomasz Michalak

Nauczyciele wspomagający – Ewa Dębowska, Anita Sieńko

PEDAGOG SZKOLNY
Małgorzata Kocik

PEDAGOG SPECJALNY
Małgorzata Piórkowska

PSYCHOLOG
Paulina Sarzalska

DORADCA ZAWODOWY
Monika Gawłowska

LOGOPEDA
Aleksandra Wilmańska