Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkół PTO
Lidia Lewandowska

Z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych
Sylwia Bogiel

RADA PEDAGOGICZNA

Wychowawcy:
KLASA I – Monika Gawłowska
KLASA II – Paulina Pawlak
KLASA III – Beata Rusin
KLASA IV – Małgorzata Ogonowska

Nauczyciele przedmiotów:
Język polski – Małgorzata Ogonowska, Beata Rusin
Filozofia – Małgorzata Ogonowska
Czytanie tekstów kultury, Zajęcia artystyczne – Małgorzata Ogonowska
Język angielski – Paulina Pawlak, Joanna Wojciechowska, Joanna Zając 
Język niemiecki – Agnieszka Kozakiewicz
Historia, WOS, HIT, Historia i społeczeństwo – Jolanta Rybińska – Janicka, Beata Rusin
Matematyka, E-matematyka, Ekonomia w praktyce – Kinga Pietrzak
Chemia – Mariola Adamiak
Informatyka – Katarzyna Aleksandrowicz
Biologia – Krystyna Węglewska
Fizyka – Tomasz Świerczyńśki
Geografia – Alicja Dąbrowska
Edukacja dla bezpieczeństwa – Marek Kułakowski
Podstawy Przedsiębiorczości – Monika Gawłowska
Wychowanie fizyczne – Monika Niemiec, Piotr Mieszkowski, Olgierd Sęk, Paweł Przybylski
Religia – Tomasz Michalak

Nauczyciel wspomagający – Ewa Dębowska

PEDAGOG SZKOLNY
Małgorzata Kocik

PEDAGOG SPECJALNY
Małgorzata Piórkowska

PSYCHOLOG
Paulina Sarzalska

DORADCA ZAWODOWY
Monika Gawłowska