Telefony informacyjne dla rodziców i uczniów
24 262-90-85 | 604-107-174 | 883-371-388
Wsparcie psychologiczne - 882-502-778 | 793-007-941
Telefony informacyjne dla rodziców i uczniów
24 262-90-85 | 604-107-174 | 883-371-388
Wsparcie psychologiczne - 882-502-778 | 793-007-941
Previous
Next

Grono Pedagogiczne

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkół PTO
Lidia Lewandowska

Z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych
Sylwia Bogiel

RADA PEDAGOGICZNA

Wychowawcy:
KLASA I – Paulina Pawlak
KLASA II – Beata Rusin
KLASA IIIg – Kinga Pietrzak
KLASA IIIs – Małgorzata Ogonowska

Nauczyciele przedmiotów:
Język polski – Małgorzata Ogonowska, Beata Rusin
Czytanie tekstów kultury, Zajęcia artystyczne – Małgorzata Ogonowska
Język angielski – Marta Grabowska
Język niemiecki –  Emilia Ziółkowska
Historia, WOS, Historia i społeczeństwo – Jolanta Rybińska – Janicka, Beata Rusin
Matematyka, E-matematyka, Ekonomia w praktyce – Kinga Pietrzak
Chemia – Jarosław Malanowski
Informatyka – Jerzy Ogonowski
Biologia – Krystyna Węglewska
Fizyka – Tomasz Świerczyńśki
Geografia – Alicja Dąbrowska
Edukacja dla bezpieczeństwa – Marek Kułakowski
Podstawy Przedsiębiorczości – Jerzy Ogonowski
Wychowanie fizyczne – Agnieszka Kroczewska, Piotr Mieszkowski, Olgierd Sęk
Religia – Tomasz Michalak

PEDAGOG
Małgorzata Kocik

PSYCHOLOG
Paulina Sarzalska

DORADCA ZAWODOWY
Paulina Ambroziak