DYREKTORZY SZKÓŁ

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Płockiego Towarzystwa Oświatowego
 

LIDIA LEWANDOWSKA 
01.09.2018 – nadal Dyrektor Szkół PTO

SYLWIA BOGIEL
01.09.2018 – nadal z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych
15.07.2014 – 31.08.2018 p.o. Dyrektora Szkół PTO

ADAM DĄBROWSKI
23.06 – 14.07.2014 p.o. Dyrektora Szkół PTO

ANNA KOZIŃSKA
01.08.2004 – 22.06.2014 – Dyrektor Szkoły Podstawowej PTO
06.09.2012 – 22.06.2014 – Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych PTO
12.11.2012 – 22.06.2014 – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PTO
Nauczyciel dyplomowany z dwudziestodwuletnim stażem pracy pedagogicznej i kwalifikacjami w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania zintegrowanego. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z matematyki, zarządzania oświatą oraz z zakresu pedagogika – komputery w edukacji.

GRZEGORZ KARPIŃSKI
08.03.2011 – 06.11.2012 – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PTO
Ukończył studia WSPS w Warszawie – pedagogika specjalna, specjalizacja – pedagogika resocjalizacyjna; studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą w WSZ w Płocku; Organizacja Pomocy Społecznej na UŁ w Łodzi; Profilaktykę Uzależnień – Fundacja ETOCH Warszawa. Dyrektor szkół i placówek opiekuńczych w Płocku

MARIA JASSA
01.09. 2010 – 14.05.2012 – Zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego PTO
Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, wieloletni nauczyciel i wychowawca młodzieży płockich szkół.

JOLANTA WOJTULANIS
2007 – 05.09.2012- Dyrektor Płockiego Towarzystwa Oświatowego oraz Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych PTO
Magister, inżynier ochrony środowiska, ukończyła Politechnikę Warszawską oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Instruktor ZHP, była Komendantka Hufca ZHP w Płocku w latach 1984-2004, wieloletni nauczyciel, wychowawca i Dyrektor Szkół w Płocku. Za kształcenie serc i umysłów płockiej młodzieży odznaczona Medalem Edukacji narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”.

IZABELA GRABARCZYK
01.09.1999 – 31.03.2007 – z-ca dyrektora szkół dla młodzieży
01.04.2007 – 31.07.2007 – dyrektor szkół dla młodzieży
Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu historii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel dyplomowany.

JAN KALINOWSKI
01.06.1998 – 31.03.2007 – dyrektor szkół dla młodzieży
01.06.1998 – 31.07.2007 – dyrektor szkół dla dorosłych
Dyrektor z konkursu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Studium Podyplomowego z zakresu zarządzania. Doktorant SGH. Społecznie prezes Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich

RYSZARD ŻMUDZIN
01.02.1998 – 31.08.1998 – Dyrektor szkół dla młodzieży i dorosłych
Ekonomista. Emerytowany nauczyciel. Funkcję dyrektora szkół pełnił przejściowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

PAWEŁ KRYDZIŃSKI
01.09.1991 – 31.01.1998 – Dyrektor szkół dla młodzieży i dorosłych
Z wykształcenia historyk. Pierwszy dyrektor szkoły powołanej przez PTO. Organizował pierwsze szkoły typu zaocznego. Za jego kadencji przeniesiono siedzibę szkół do budynku przy Al. M. J. Piłsudskiego 31.