Matura 2023

Ważne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna – https://cke.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – https://www.oke.waw.pl/

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych –