O SZKOLE

Szkoła Podstawowa PTO jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej i realizującą taką samą podstawę programową co szkoły publiczne. W swojej strukturze organizacyjnej ma klasy I-III oraz IV-VIII. Jest szkołą społeczną, co oznacza, że placówka nie jest nastawiona na zyski, a środki uzyskane z jej działalności przeznacza się na dalszy rozwój i wyposażenie.

Szkoła powstała w 2004 roku z inicjatywy nieżyjącego już, prezesa Płockiego Towarzystwa Oświatowego, Stanisława Nawrockiego. Jest więc najmłodszą placówką, powołaną przez Stowarzyszenie.

Nasza szkoła to nie tylko budynek czy instytucja, to przede wszystkim zgrany zespół ludzi – pracowników szkoły, tworzących wspaniały klimat i atmosferę, dzięki czemu łatwiej pokonywać wszystkie trudności, których przecież na co dzień nie brakuje. To ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów.

Kadra pedagogiczna to wykształceni, kompetentni, odpowiedzialni i odznaczający się ogromnym zaangażowaniem nauczyciele, którzy pod swym czujnym okiem wdrażają uczniów do pilnej nauki, poszerzając ich wiedzę i wzbogacając o nowe doświadczenia.

Nasza szkoła łączy interesy uczniów, ich rodziców i nauczycieli, bowiem wspólne zadowolenie jest gwarancją prawidłowego wychowania, a szkoła może się rozwijać, osiągać oczekiwane efekty i zdobywać pozytywną popularność w środowisku.

Wierzymy, że naszą szkołę w przyszłości będą opuszczać świetnie wyedukowani, ambitni absolwenci, potrafiący z powodzeniem stawić czoła wymogom współczesności.

ZAPEWNIAMY:
Naukę w klasach nie przekraczających 22 uczniów;
Opiekę pedagoga, który pomaga uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów;
Opiekę psychologa;
Estetycznie i nowocześnie urządzone pracownie (tablice interaktywne);
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci w codziennym nauczaniu i na zajęciach pozalekcyjnych;
Możliwość wykupienia obiadu;
Indywidualne szafki dla wszystkich uczniów.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują dwa oddziały Szkoły Podstawowej: klasa siódma i ósma. Czesne wynosi 140zł.

Zapraszamy do poznania naszej szkoły, nauczycieli

oraz na indywidualne konsultacje z psychologiem lub pedagogiem.

U NAS KAŻDY DZIEŃ JEST DNIEM OTWARTYM.

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30.

Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach,

dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 24 262 90 85.