Pomoc i wsparcie

POMOC, WSPARCIE:

PEDAGOG SZKOLNY  882 502 778

PSYCHOLOG  793 007 941

DYREKTOR SZKOŁY  883 371 388

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  116 111

 

PEDAGOG:

Małgorzata Kocik (mhkocik@gmail.com)
poniedziałek – 8:55 – 14:25
wtorek – 10:45-12:35
środa – 9:50-13:35
czwartek – 9:50-13:35

PEDAGOG SPECJALNY:

Małgorzata Piórkowska
poniedziałek – 12:00 – 16:00
wtorek – 7:10-14:00
środa – 7:10-14:30
czwartek – 7:10-14:30

PSYCHOLOG:

Paulina Sarzalska (pina899@o2.pl)
wtorek – 7:10 – 12:30
czwartek – 7:10 – 11:45
piątek – 10:30 – 14:30

LOGOPEDA:

Dominika Kamińska (d.kaminska94@gmail.com)
czwartek – 11:50 – 16:00

 

Nauczyciele wspomagający kształcenie:

Krystyna Boguszewska (kboguszewska2@wp.pl)
Ewa Dębowska (adres email)

Szanowni Państwo, informujemy, że dotychczasowa ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800-800-605) od dnia 1 listopada 2021r. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800-12-12-12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefoniczne nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

 

Pedagog poleca11 sposobow na skupienie podczas pracy w domu.docx

apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej.docx

Boję-się.docx

Pozytywne-myslenie.docx

Emocje.docx

Drogi-rodzicu.docx

Co-warto-mowić-dziecku.docx

Poradnik – jak-skutecznie-sie-uczyc-w-domu.doc

Drodzy Państwo.

Sytuacja zagrożenia zdrowia nie jest dla nikogo łatwa do zrozumienia i zaakceptowania. Nic więc dziwnego, że wiele dzieci może czuć się zagubionych, bądź wystraszonych. Jako dbający dorośli, możemy pomóc poprzez słuchanie oraz odpowiadanie w sposób wspierający, szczery i zrozumiały. Na szczęście często dzieci wykazują dużą odporność psychiczną na stratę czy chorobę, ważne jest jednak, by tworzyć bezpieczne i otwarte środowisko, w którym dzieci będą czuły się swobodnie zadając pytania. Możemy skutecznie pomóc dzieciom w radzeniu sobie w stresujących wydarzeniach i zminimalizować odczuwane napięcie.

Serdecznie polecamy Rodzicom zapoznanie się z poniższymi materiałami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat:
Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?
https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/?fbclid=IwAR0F_4YKqmqzMlh-MH4iHP9r58KQfLL8WlQMtogDYGqg9SNNt5elJs7P-Uo

Możecie Państwo sięgnąć także po przystępne opracowanie graficzne:
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf?fbclid=IwAR36PLH-QXWXDmQ9RIXjwv6od-IvwaQN7ip83POSlferiov4tI-KAO-AD34

Także dorośli czują się niekomfortowo w nowej dla nas sytuacji, mogą odczuwać lęk i silny stres związany z obawą o zdrowie i życie swoich bliskich. W tym czasie ważne jest by swoją postawą i zachowaniem dawać przykład najmłodszym, ale także chronić siebie i swoje emocje, zadbać o siebie i własny komfort psychiczny.

Dlatego dla dorosłych polecamy artykuł:
https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Panika-zwiazana-z-koronawirusem-niebezpieczna-dla-ogolnego-zdrowia

Specjaliści szkolni są do dyspozycji w godzinach pracy zarówno dla dzieci jak i rodziców. Można się z nami skontaktować drogą elektroniczną poprzez Facebook, pocztę elektroniczną lub Messenger.
Dzieci, które są objęte pomocą pedagoga terapeuty, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego, logopedów lub pedagogów szkolnych mogą otrzymać materiały lub wskazówki do pracy i ćwiczeń w domu po kontakcie ze strony rodzica.
Udzielamy także poradnictwa i konsultacji dla rodziców.

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów

Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

Kierowanie uczniów Szkoły Podstawowej PTO i Liceum Ogólnokształcącego PTO na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

1. Uprawniona osoba kieruje do dyrektora szkoły wniosek (link) wraz z uzasadnieniem w sprawie przebadania ucznia i wydania opinii przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Wniosek może być złożony przez:

nauczyciela lub specjalistę wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, prowadzącego z uczniem zajęcia w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, rodziców, pełnoletniego ucznia.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.pto.net.pl oraz sekretariacie szkoły.

2. Wychowawca oraz polonista uczący dziecko wypełniają opinię o uczniu na druku poradni (dostępny w szkole w sekreteriacie lub na stronie poradni http://www.poradniaplock.com.pl/).

3. Rodzic wypełnia wniosek na druku poradni o przebadanie dziecka (wniosek dostępny w sekretariacie lub do pobrania ze strony poradni http://www.poradniaplock.com.pl/ )

4. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej oraz innymi dokumentami do poradni psychologiczno – pedagogicznej i informuje o tym rodziców.