GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor Szkół PTO:
Lidia Lewandowska

Z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych:
Sylwia Bogiel

 

WYCHOWAWCY:

KLASA VII – Wanda Dąbrowska
KLASA VIII – Małgorzata Kocik

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

 Nauczyciele wspomagający:
Krystyna Boguszewska
Anita Sieńko

Język angielski:
Paulina Pawlak, Joanna Zając

Język polski:
Wanda Dąbrowska

Język rosyjski:
Wanda Dąbrowska

Matematyka:
Renata Kajkowska

Muzyka:
Anita Sieńko

Biologia:
Katarzyna Rosiak

Geografia:
Alicja Dąbrowska

Plastyka, Technika:
Małgorzata Kocik

Historia:
Beata Rusin

Wiedza o społeczeństwie:
Jolanta Rybińska – Janicka

Fizyka:
Tomasz Świerczyński

Chemia:
Mariola Adamiak

Informatyka:
Katarzyna Aleksandrowicz

Wychowanie fizyczne:
Piotr Mieszkowski
Olgierd Sęk

Doradztwo zawodowe:
Monika Gawłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Marek Kułakowski

Religia:
Tomasz Michalak

PEDAGOG SZKOLNY
Małgorzata Kocik

PEDAGOG SPECJALNY
Małgorzata Piórkowska

PSYCHOLOG
Paulina Sarzalska

LOGOPEDA
Dominika Strzelecka

ZAJĘCIA KREATYWNE
Ewa Dębowska