GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor Szkół PTO:
Lidia Lewandowska

Z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych:
Sylwia Bogiel

 

WYCHOWAWCY:

KLASA VIII – Wanda Dąbrowska

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

 Nauczyciele wspomagający:
Małgorzata Konopska

Język angielski:
Joanna Zając

Język polski:
Wanda Dąbrowska

Język rosyjski:
Wanda Dąbrowska

Matematyka:
Renata Kajkowska

Biologia:
Krystyna Węglewska

Geografia:
Alicja Dąbrowska

Historia:
Beata Rusin

Wiedza o społeczeństwie:
Jolanta Rybińska – Janicka

Fizyka:
Tomasz Świerczyński

Chemia:
Mariola Adamiak

Informatyka:
Katarzyna Aleksandrowicz

Wychowanie fizyczne:
Olgierd Sęk

Doradztwo zawodowe:
Monika Gawłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Dorota Lucińska

Religia:
Tomasz Michalak

PEDAGOG SZKOLNY
Małgorzata Kocik

PEDAGOG SPECJALNY
Małgorzata Piórkowska

PSYCHOLOG
Paulina Sarzalska

LOGOPEDA
Aleksandra Wilmańska