Rekrutacja

Zasady przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego

Płockiego Towarzystwa Oświatowego na rok szkolny 2022/2023

Kandydaci do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Towarzystwa Oświatowego

Od 16 maja 2022 r. od godz. 9.00, niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczacie, samodzielnie  możecie rejestrować się poprzez stronę:

https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje

lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

Po wyborze opcji „Wypełnij nowy wniosek”, na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy Wam konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

Link do rekrutacji do naszego Liceum PTO:

https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/Page/OfertyPlacowek/Placowka.aspx?id=437&hash=4A869A27

Zapraszamy!

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Liceum ogólnokształcącego 4-letniego

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_MEN