Rekrutacja

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do pierwszych klas wszystkich, dla których ważne są:
– dobre przygotowanie do matury
– nauka na zasadach partnerstwa
– życzliwość i sprawiedliwość
– bezpieczeństwo.

Zapraszamy do  klas, które oprócz realizacji treści ogólnokształcących, umożliwiają udział w zajęciach – blokach specjalistycznych z zakresu podstaw prawa, psychologii i ekspresji twórczej.

 
Podstawy prawa nauczą Was jak tworzyć i czytać przepisy prawne, jakie są rodzaje prawa, wskażą na etyczne problemy prawa jak: moralność, etyka, kara śmierci, aborcja, eutanazja, prawa zwierząt, zapoznają z prawem na co dzień: kolizja, wypadek, prawa pacjenta itp.
Podstawy psychologii – to nauka stawiania granic, radzenia sobie z emocjami, rozpoznawania i radzenia sobie z przemocą, to zrozumienie, że jesteśmy różni i w tym tkwi siła naszego społeczeństwa.
Elementy ekspresji twórczej – to zajęcia, na których rozwiniecie wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość poprzez obcowanie z literaturą, teatrem, filmem i sztuką.
W liceum realizowane będą również następujące przedmioty w rozszerzeniu:
– język polski
– język angielski
– historia
– geografia

Opłaty w roku szkolnym 2023/2024 wynoszą:


wpisowe – jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów – 300 

czesne –miesięcznie (płatne od września do czerwca) – 300 zł
 
zajęcia – blok specjalistyczny – miesięcznie – 30 zł
 

Zajęcia dodatkowe:

– podstawy prawa
– podstawy psychologii
– elementy ekspresji twórczej

Zasady przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego

Płockiego Towarzystwa Oświatowego na rok szkolny 2023/2024

Kandydaci do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Towarzystwa Oświatowego

Od 16 maja 2022 r. od godz. 9.00, niezależnie od szkoły podstawowej do której uczęszczacie, samodzielnie  możecie rejestrować się poprzez stronę:

https://ppo.zjoplock.pl/rekrutacje

lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

Po wyborze opcji „Wypełnij nowy wniosek”, na podstawie numeru PESEL i wpisanego na pierwszej stronie formularza hasła, system automatycznie założy Wam konto kandydata. Numer PESEL i utworzone hasło posłużą do logowania.

 

Zapraszamy!

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Liceum ogólnokształcącego 4-letniego