Telefony informacyjne dla rodziców i uczniów
24 262-90-85 | 604-107-174 | 883-371-388
Wsparcie psychologiczne - 882-502-778 | 793-007-941
Telefony informacyjne dla rodziców i uczniów
24 262-90-85 | 604-107-174 | 883-371-388
Wsparcie psychologiczne - 882-502-778 | 793-007-941
Previous
Next

O SZKOLE

 

Wolność (pozytywną) człowiek może osiągnąć przez realizację swojego „ja”,
przez bycie samym sobą.
Czym jest zatem realizacja swojego „ja”?

 

Drodzy Uczniowie!

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Przez 29 lat zmienialiśmy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk, a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę. Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne – wszystkie z tablicami interaktywnymi, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie, życzliwość a także na rozwój kreatywności.

 

U NAS MOŻESZ BYĆ SOBĄ!

 

Naszym licealistom zapewniamy:
– zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 – 15.30
– wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
– indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
– dla najlepszych: stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
– stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
– stypendium Prezesa Rady Ministrów
– opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego.

 

Ofertę naszą kierujemy również  do młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki doświadczeniu naszych nauczycieli i specjalistów uczniowie mają możliwość rozwijania własnych umiejętności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

 

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy do pierwszej klasy wszystkich ósmoklasistów, dla których ważne są:
– dobre przygotowanie do matury
– nauka na zasadach partnerstwa
– życzliwość i sprawiedliwość
– bezpieczeństwo.

 

Zapraszamy do klas, w których oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej oferujemy:
– zajęcia edukacyjne prowadzone na platformach multimedialnych
– dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

 

Zapraszamy do klasy humanistycznej, w której, oprócz realizacji treści ogólnokształcących, macie możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu filozofii, prawa i psychologii.

 

Jako absolwent tej klasy będziesz przygotowany do dalszej nauki na następujących kierunkach: filologia polska, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia języków obcych, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, dziennikarstwo, socjologia.

 

Opłaty w roku szkolnym 2022/2023:
– wpisowe – jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów – 200zł
– czesne – miesięcznie (płatne od września do czerwca) – 200zł

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Liceum Ogólnokształcące

Płockiego Towarzystwa Oświatowego

– to szkoła kameralna, bezpieczna, z przyjazną kadrą,

gdzie w razie potrzeby

możecie liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa

i doradcy zawodowego.

 

Tygodniowo realizowana jest dodatkowa godzina j. polskiego i matematyki

– przygotowanie do egzaminu maturalnego.