ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia wyrównawcze / Koło z j. polskiego

poniedziałek godz. 11:30 – klasa VI

piątek godz. 7:10 – klasa IV, V

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

czwartek godz. 7:10 – klasa IV, V, VI

Koło z matematyki

wtorek godz. 7:10

Zajęcia kreatywne: wokalno – taneczne

środa godz. 12:50

Zajęcia logopedyczne

wtorek, czwartek (godziny ustalane indywidualnie)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

(godziny ustalane indywidualnie)

Zajęcia korekcyjne

(godziny ustalane indywidualnie)

Zajęcia rewalidacyjne

(godziny ustalane indywidualnie)

Zajęcia kreatywne plastyczne

(godziny w trakcie ustalania)