Wieczornica „Wznieś serce nad zło”

W dniu 28 listopada 2023r. w naszej szkole odbyła się wieczornica „Wznieś serce nad zło” w czasie której młodzi aktorzy za pomocą wierszy i piosenek przybliżyli bardzo ważny problem, problem szacunku człowieka do człowieka.
Wielkim problemem jest przemoc, agresja w dzisiejszym świecie. Nie należy jej lekceważyć, ale należy bezwzględnie ją zwalczać.
Musimy wspólnie troszczyć się o nasze dobro, o naszą godność. Naszym obowiązkiem jest wspólne przeciwdziałanie każdemu zjawisku, które odbiera godność drugiemu człowiekowi.
Podsumowaniem przedstawienia  były słowa piosenki Ryszarda Rynkowskiego:
„Wznieś serce nad zło,
Znajdź drogę przez mrok,
Wzleć ptakiem nad mgły,
W obłokach mieszka świt.
Wznieś serce nad zło!”