To takie proste

“To takie proste” – czyli prace wytwórcze na zajęciach rewalidacyjnych oraz na zajęciach  rozwijających zainteresowania cyfrowe.