Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej otwartą dla wszystkich dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pokonywać kolejne etapy edukacji w przyjaznej i miłej atmosferze, w małych klasach  z indywidualnym podejściem do ucznia. Zależy nam na wysokim poziomie nauczania, ale również na kształtowaniu podstawowych wartości jakimi są rodzina, szacunek, zaufanie, szczerość, przyjaźń i odpowiedzialność. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam, na skierowanie oferty również do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, psycholog, pedagog i logopeda wspierają codziennie uczniów i służą pomocą w miarę potrzeb również rodzicom. Wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę od godz. 7:00 do 17:00, pomagając dzieciom w odrabianiu pracy domowej, prowadząc zabawy i zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają także możliwość odpoczynku i relaksu. Nasza oferta edukacyjna obejmuje również zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego, koła zainteresowań takie jak: wokalno-muzyczne, plastyczne, przedmiotowe oraz zajęcia wyrównawcze. Tak jak w szkołach państwowych, również i nasi uczniowie mają zagwarantowane bezpłatne podręczniki. Za dodatkową opłatą można wykupić obiady. Nasi uczniowie uczestniczą również w wycieczkach, wyjściach do kina czy teatru. Szkoła jest płatna przez 10 m-cy w roku. Czesne miesięczne wynosi 110 zł.