Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Gratulujemy Bartoszowi Dębowskiemu uczniowi naszego Liceum Ogólnokształcącego, którego systematyczna praca związana ze zdobywaniem wiedzy została nagrodzona.
Otrzymał On Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia odbyła się w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Barokowej Kurii Diecezjalnej Płockiej. Dyplomy wraz z pamiątkowym piórem wiecznym wręczał Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Tygodnik Płocki