Pamiętajmy o tych, którzy odeszli…

Uczniowie Szkół Płockiego Towarzystwa Oświatowego wraz z wychowawcami udali się na cmentarz przy ul. Kobylińskiego i zapalili symboliczny znicz na grobach Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Armii Krajowej i innych bohaterach walczących o Niepodległą Polskę.
” Człowiek żyje dopóty,
dopóki trwa pamięć o nim”.
Pielęgnujmy tradycje narodowe.