Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

W ramach zbliżających się wakacji, które sprzyjają wyjazdom, podróżom, wędrówkom- w dniach 13-20 maja w Szkole Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego odbył się Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. W tych dniach nasi Uczniowie uczyli się jak zachowywać bezpieczeństwo w szkole, w środowisku a szczególnie na drodze. Inicjatywa ta była dobrą okazją do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.