Lekcja ZUS

Uczniowie klasy III Liceum PTO wzięli udział w lekcji ZUS – przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społeczno gospodarczym.