Informacja o wysokości czesnego w roku szkolnym 2022/23

W roku szkolnym 2022/23 w Szkołach Społecznych Płockiego Towarzystwa Oświatowego obowiązują następujące opłaty: