Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

We wrześniu w naszej Szkole wybierany jest Samorząd Uczniowski.
Jego zadaniem jest przede wszystkim wspieranie działań Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z pomocą nauczycieli organizują różnego rodzaju uroczystości oraz apele.
Opiekują się także gazetkami szkolnymi.

 

 

(w trakcie aktualizacji)

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014