Rekrutacja

Zasady przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego

Płockiego Towarzystwa Oświatowego na rok szkolny 2019/2020

Absolwenci gimnazjów mogą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, a absolwenci szkół podstawowych do 4-letniego liceum.

Rekrutacja do obu liceów odbywa się dwutorowo:

  1. W formie papierowej, gdzie KARTĘ ZGŁOSZENIA należy złożyć do sekretariatu szkoły do 19 czerwca 2019 roku. W dniach: 21 czerwca 2019 roku od godz. 12:00 do 28 czerwca 2019 roku do godz. 16:00 nalezy dostarczyć do szkoły zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 2 fotografie i uiścić w sekretariacie szkoły wpisowe w wysokości 100zł.
  2. Poprzez system elektronicznego naboru według harmonogramu i zasadach opisanych na stronie Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu w zakładce Edukacja/Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Ogólne informacje o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 zawarte są także poniżej, w prezentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prezentacja MEN nt. rekrutacji rocznika 2019/2020

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Liceum ogólnokształącego 3-letniego

Karta zgłoszenia do Liceum ogólnokształcącego 4-letniego

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014