Rekrutacja

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej otwartą dla wszystkich dzieci, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pokonywać kolejne etapy edukacji w przyjaznej i miłej atmosferze, w małych klasach  z indywidualnym podejściem do ucznia. Zależy nam na wysokim poziomie nauczania, ale również na kształtowaniu podstawowych wartości jakimi są rodzina, szacunek, zaufanie, szczerość, przyjaźń i odpowiedzialność. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam, na skierowanie oferty również do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, psycholog, pedagog i logopeda wspierają codziennie uczniów i służą pomocą w miarę potrzeb również rodzicom. Wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę od godz. 7:00 do 17:00, pomagając dzieciom w odrabianiu pracy domowej, prowadząc zabawy i zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają także możliwość odpoczynku i relaksu. Nasza oferta edukacyjna obejmuje również zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego, koła zainteresowań takie jak: wokalno-muzyczne, plastyczne, przedmiotowe oraz zajęcia wyrównawcze. Tak jak w szkołach państwowych, również i nasi uczniowie mają zagwarantowane bezpłatne podręczniki. Za dodatkową opłatą można wykupić obiady. Nasi uczniowie uczestniczą również w wycieczkach, wyjściach do kina czy teatru. Szkoła jest płatna przez 10 m-cy w roku. Czesne miesięczne wynosi 110 zł.


Zapraszamy do poznania naszej szkoły, nauczycieli

oraz na indywidualne konsultacje z psychologiem lub pedagogiem.

U NAS KAŻDY DZIEŃ JEST DNIEM OTWARTYM. 

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30.

Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach,

dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 24 262 90 85.

 

Zasady przyjęć do Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego:
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci siedmioletnie (rocznik 2012).
2. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat jeśli odbyło roczne przygotowanie przedszkolne lub uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.
3. W celu przyjęcia dziecka, należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach od 15 marca 2019 roku do 10 czerwca 2019 roku Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami:
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),
- informację o gotowości szkolnej dziecka (badanej w przedszkolu) – przy przyjęciu do I klasy,
- świadectwo (-a) promocyjne – przy przyjęciu do klas pozostałych.
4. Uiścić wpisowe  w wysokości 100 zł – w sekretariacie szkoły.

Od 17czerwca 2019 roku w sekretariacie szkoły będzie dostępna lista uczniów przyjętych do I klasy.


W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 nasza szkoła nie będzie uczestniczyła w systemie naboru elektronicznego. Zapisy do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 odbywają się w sekretariacie szkoły.

 

Wszelkich informacji udzielamy Państwu w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014