PTO w datach

Płockie Towarzystwo Oświatowe w datach

Kwiecień 1991
idea utworzenia społecznego szkolnictwa regionalnego. Powołanie Komitetu Założycielskiego celem organizacji stowarzyszenia

22 05 1991
rejestracja stowarzyszenia pod nazwą: Płockie Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Płocku ul. Gierzyńskiego 17 ( sygn.akt I/8/91)

15 07 1991
pierwsze Walne Zgromadzenie członków Płockiego Towarzystwa Oświatowego

13 08 1991
rejestracja pierwszej szkoły – Społecznego Liceum Zawodowego o kierunku kształcenia pracownik administracyjno -biurowy (decyzja MEN – nr WSN0145-325/91/KPS)

21 08 1995
powołanie Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

01 09 1995
powołanie Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego dla dorosłych – technik handlowiec

01 02 1996
powołanie Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego dla dorosłych – technik ekonomista

21 05 1996
powołanie Liceum Ekonomicznego o zawodzie technik ekonomista – specjalizacja finanse i rachunkowość

12 10 1996
uroczystość 5-lecia Płockiego Towarzystwa Oświatowego i szkół

Luty 1997
przeniesienie siedziby szkół do budynku przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 w Płocku

29 01 1998
powołanie Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego dla dorosłych w zawodzie pracownik socjalny – specjalizacja pomoc społeczna

01 09 1998
powołanie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej

20 08 1999
powołanie Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno- administracyjnym

22 06 2001
uroczystość 10-lecia Płockiego Towarzystwa Oświatowego i szkół

31 08 2001
powołanie Zaocznego Policealnego Studium Zawodowego dla dorosłych – technik informacji naukowej

19 06 2002
przekształcenie Liceum Technicznego w Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym; Liceum Ekonomicznego w Technikum Ekonomiczne

18 06 2003
powołanie Liceum Ogólnokształcącego PTO dla młodzieży na podbudowie gimnazjum

Czerwiec 2004
przekształcenie zawodowych szkół dla dorosłych w Studium Zawodowe dla dorosłych PTO

27 08 2004
powołanie Szkoły Podstawowej PTO

19 12 2004
nadzwyczajny Zjazd Płockiego Towarzystwa Oświatowego

21 04 2006
uroczystości jubileuszowe 15-lecia PTO

Maj 2008
rozszerzenie zawodów w Studium Zawodowym

19 luty 2009
uchwała o zaprzestaniu naboru do Szkoły Podstawowej PTO

01 czerwca 2010
porozumienie ze Stowarzyszeniem Autorów Polskich

13 sierpień 2010
powstanie Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego PTO – placówka kształcenia ustawicznego

19 styczeń 2011
wyrejestrowanie Studium Zawodowego

7 marca 2011
zarejestrowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej PTO

27 kwietnia – 14 października 2011
uroczystości jubileuszowe 20-lecia Płockiego Towarzystwa Oświatowego i szkół

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014