Podziękowania

Podziękowania z okazji 25-lecia istnienia Płockiego Towarzystwa Oświatowego:

Książnica Płocka.

Książnica Płocka.

Książnica Płocka.

Książnica Płocka.

Książnica Płocka.

Książnica Płocka.

Książnica Płocka.

Książnica Płocka.

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014