O szkole

Wolność (pozytywną) człowiek może osiągnąć przez realizację swojego "ja",
przez bycie samym sobą.
Czym jest zatem realizacja swojego "ja"?

Drodzy Uczniowie!

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Przez ponad 25 lat zmienialiśmy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę. Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z lokalnymi uczelniami wyższymi i szkołami policealnymi.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie i życzliwość, a także na indywidualne podejście do każdego ucznia.

Naszym licealistom zapewniamy:
- zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 - 16:00
- indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
- dla najlepszych: stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka, stypendium Prezesa Rady Ministrów
- stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do pierwszych klas wszystkich, dla których ważne są:
- dobre przygotowanie do matury
- nauka na zasadach partnerstwa
- życzliwość i sprawiedliwość
- bezpieczeństwo.

Zapraszamy do klas, w których oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej oferujemy:
- zajęcia edukacyjne prowadzone na platformach multimedialnych
- dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

Zarówno w 3-letnim, jak i 4-letnim liceum ogólnokształcącym realizowane będą następujące rozszerzenia:
- język angielski
- biologia
- matematyka

Wybór drugiego języka obcego będzie możliwy spośród: języka niemieckiego i języka rosyjskiego.

Opłaty w roku szkolnym 2019/2020
- wpisowe - jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów - 100zł
- czesne 110zł miesięcznie (płatne od września do czerwca).

 

                                                                                                   Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Licea Ogólnokształcące

Płockiego Towarzystwa Oświatowego

- to szkoły kameralne, bezpieczne, z przyjazną kadrą,

gdzie w razie potrzeby

możecie liczyć na wspracie pedagoga, psychologa

i doradcy zawodowego.

 

Tygodniowo realizowana jest dodatkowa godzina j. polskiego i matematyki

- przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 

Liceum PTO

Nasze zdjęcia: Mikołajki, Noc w Szkole PTO, Kawiarenka Literacka.

 

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014