O Szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa PTO jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej i realizującą taką samą podstawę programową co szkoły publiczne. W swojej strukturze organizacyjnej ma klasy I-III oraz IV-VI. Jest szkołą społeczną, co oznacza, że placówka nie jest nastawiona na zyski, a środki uzyskane z jej działalności przeznacza się na dalszy rozwój i wyposażenie.


Powstała w 2004 roku z inicjatywy nieżyjącego już, prezesa Płockiego Towarzystwa Oświatowego, Stanisława Nawrockiego. Jest więc najmłodszą i ciągle rozwijającą się placówką, powołaną przez Stowarzyszenie.


Nasza szkoła to nie tylko budynek czy instytucja, to przede wszystkim zgrany zespół ludzi - pracowników szkoły, tworzących wspaniały klimat i atmosferę, dzięki czemu łatwiej pokonywać wszystkie trudności, których przecież na co dzień nie brakuje. To ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów.


Kadra pedagogiczna to wykształceni, kompetentni, odpowiedzialni i odznaczający się ogromnym zaangażowaniem nauczyciele, którzy pod swym czujnym okiem wdrażają uczniów do pilnej nauki, poszerzając ich wiedzę i wzbogacając o nowe doświadczenia. Przykładem tego niech będzie egzamin szóstoklasisty w roku szkolnym 2012/2013. Średni wynik naszych uczniów przewyższał o ponad 4 punkty średni wynik z całego miasta, był wyższy od średniej wojewódzkiej i krajowej.


Nasza szkoła łączy interesy uczniów, ich rodziców i nauczycieli, bowiem wspólne zadowolenie jest gwarancją prawidłowego wychowania, a szkoła może się rozwijać, osiągać oczekiwane efekty i zdobywać pozytywną popularność w środowisku.


Wierzymy, że naszą szkołę w przyszłości będą opuszczać świetnie wyedukowani, ambitni absolwenci, potrafiący z powodzeniem stawić czoła wymogom współczesności.

ZAPEWNIAMY:

    Naukę w klasach nie przekraczających 22 uczniów;

    Opiekę pedagoga, który pomaga uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów;

    Opiekę psychologa;

    Estetycznie urządzone pracownie;

    Nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu;

    Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci w codziennym nauczaniu i na zajęciach pozalekcyjnych;

    Możliwość zorganizowania obiadu;

    Indywidualne szafki dla wszystkich uczniów;

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014