LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wolność (pozytywną) człowiek może osiągnąć przez realizację swojego "ja",
przez bycie samym sobą.
Czym jest zatem realizacja swojego "ja"?

 

Liceum to szkoła, która przygotowuje do kształcenia na poziomie wyższym.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Drodzy Gimnazjaliści!

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Przez prawie 25 lat zmienialiśmy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę.
Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie i życzliwość.

Naszym licealistom zapewniamy:
- zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 - 16:00
- wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
- indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
- dla najlepszych: stypendia motywacyjne PTO, stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
- stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
- opiekę pielęgniarki szkolnej.

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy do I klasy wszystkich gimnazjalistów, dla których ważne są:
- dobre przygotowanie do matury
- nauka na zasadach partnerstwa
- życzliwość i sprawiedliwość
- bezpieczeństwo.

Zapraszamy do klasy, w której oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej oferujemy:
- lektorat z języka angielskiego w formie konwersacji
- zajęcia z ratownictwa medycznego, w tym również wodnego
- zajęcia edukacyjne prowadzone na platformach multimedialnych
- lekcje wychowania fizycznego dodatkowo na basenie i kortach tenisowych.

W klasie  pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będą następujące rozszerzenia:
- język angielski
- biologia
- WOS

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019
- wpisowe - jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów - 100zł
- czesne 96 zł miesięcznie (płatne od września do czerwca).

Proponujemy również następujące zajęcia dodatkowe:
- lektorat z języka angielskiego w formie konwersacji
- zajęcia z ratownictwa medycznego, w tym również wodnego.

                                                                                                   Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Płockiego Towarzystwa Oświatowego

- to szkoła kameralna, bezpieczna, z przyjazną kadrą,

gdzie w razie potrzeby

możecie również liczyć na wspracie pedagoga, psychologa i logopedy

oraz doradcy zawodowego.

 

Tygodniowo realizowana jest dodatkowa godzina j. polskiego i matematyki

- przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014