LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Liceum to szkoła, która przygotowuje do kształcenia na poziomie wyższym.

Nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Drodzy Gimnazjaliści!

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Przez prawie 25 lat zmienialiśmy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę.
Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie i życzliwość.

Naszym licealistom zapewniamy:
- zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 - 16:00
- wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
- indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
- dla najlepszych: stypendia motywacyjne PTO, stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
- stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
- opiekę pielęgniarki szkolnej.

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do I klasy wszystkich gimnazjalistów, dla których ważne są:
- dobre przygotowanie do matury
- nauka na zasadach partnerstwa
- życzliwość i sprawiedliwość
- bezpieczeństwo.

Zapraszamy do klasy, w której oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej oferujemy:
- lektorat z języka angielskiego w formie konwersacji
- zajęcia z ratownictwa medycznego, w tym również wodnego
- zajęcia edukacyjne prowadzone na platformach multimedialnych
- lekcje wychowania fizycznego dodatkowo na basenie i kortach tenisowych.

W klasie  pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 realizowane będą następujące rozszerzenia:
- język angielski
- biologia
- WOS

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018
- wpisowe - jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów - 100zł
- czesne 96 zł miesięcznie (płatne od września do czerwca).

Proponujemy również następujące zajęcia dodatkowe:
- lektorat z języka angielskiego w formie konwersacji
- zajęcia z ratownictwa medycznego, w tym również wodnego.

                                                                                                   Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Płockiego Towarzystwa Oświatowego

- to szkoła kameralna, bezpieczna, z przyjazną kadrą,

gdzie w razie potrzeby

możecie również liczyć na wspracie pedagoga i psychologa.

 

Tygodniowo realizowana jest dodatkowa godzina j. polskiego i matematyki

- przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014