KURSY MATURALNE


Wzorem lat ubiegłych zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach przygotowujących do matury.

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014