Zajęcia dodatkowe

 ZAJĘCIA DODATKOWE


Dodatkowe 3 godz. j. angielskiego

       (program autorski)

 

 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego i matematyki.

Koła zainteresowań.

---

Poniedziałek - zajęcia dodatkowe z matematyki (Robert Stasiak)

Wtorek - koło polonistyczne (Wanda Dąbrowska)

Środa - koło wokalno - taneczne (Ewa Dębowska)

Czwartek - koło plastyczne (Ewa Dębowska)
koło matematyczne (Robert Stasiak)

Piątek - zajęcia dodatkowe z j. polskiego (Wanda Dąbrowska)
koło wokalno - taneczne (Ewa Dębowska)

---

Zajęcia logopedyczne - Wioletta Balińska
Zajęcia rewalidacyjne / korekcyjno - kompensacyjne - Anna Trzeciak
Gimnastyka korekcyjna - Sylwia Bogiel

 

 

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014