Informacje dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

---

GODZINY PRACY PEDAGOGA:

Małgorzata Kocik
poniedziałek – 8:55 – 9:40, 11:50-12:35

wtorek – 9:50-12:35
środa – 8:55 – 9:40, 11:50-12:35
czwartek – 8:55 – 11:40
piątek – 8:55 – 10:35

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA:

Paulina Sarzalska
poniedziałek - 13:15-15:15
czwartek – 8:15 – 11:15
piątek – 8:15-11:15

 

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY:

Wioletta Balińska
poniedziałek – 10:50 – 12:50

czwartek – 13:00 – 15:00
piątek – 11:10 – 14:10

 

OBIADY

Informujemy, że w szkole istnieje możliwość zamówienia obiadu.
Obiady do szkoły dostarcza firma
"PEVEX"
Cena obiadu 7,50zł

Zapisy w sekretariacie szkoły.

---

SEKRETARIAT Szkół Społecznych PTO

czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7:45 - 15:30.
Sekretarz Szkół PTO Elżbieta Reńda.

---

„Szkoła jest przede wszystkim dla ucznia”

W Szkole Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego uczymy dzieci od 2004 roku. Jesteśmy kameralną szkołą. Posiadamy wykwalifikowaną, przyjazną kadrę, dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę i łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to wpływa na miłą atmosferę, bezpieczeństwo oraz na przyjazne warunki kształcenia uczniów. Od początku naszej działalności dewizą szkoły jest dobro ucznia. Stąd też nasze indywidualne podejście do niego, serdeczna atmosfera, mała liczebność klas, wsparcie pedagogiczne dla rodziców. Właśnie profesjonalna postawa nauczycieli, innowacyjne i interesujące metody nauczania i zaangażowanie uczniów wpłynęły na wysokie wyniki sprawdzianu klasy szóstej w roku szkolnym 2012/2013. Średni wynik naszych uczniów przewyższał o ponad 4 punkty średni wynik z całego miasta, był wyższy od średniej wojewódzkiej, a nawet krajowej.


Dzieci w naszej szkole rozwijają swoje zainteresowania, uczestniczą w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych.


Zachęcamy wszystkich rodziców do wybrania dla swojego dziecka właśnie naszej szkoły. Szkoły bezpiecznej, cierpliwej, ciepłej, kameralnej a jednocześnie nowoczesnej, odpowiedzialnej, twórczej i wymagającej.


Od września 2014 roku nauka w naszej szkole jest płatna.

Przyjmujemy już zapisy do I kl. Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019.
Podanie o przyjęcie i Karta ucznia znajdują się w dziale - DO POBRANIA.


---

Zapraszamy do poznania naszej szkoły.
Czekamy od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15:30
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
(tel. 24 262-90-85)

---

Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:

Kierowanie uczniów Szkoły Podstawowej PTO i Liceum Ogólnokształcącego PTO na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.

1. Uprawniona osoba kieruje do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie przebadania ucznia i wydania opinii przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Wniosek może być złożony przez:

    nauczyciela lub specjalistę wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, prowadzącego z uczniem zajęcia w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia,

    rodziców,

    pełnoletniego ucznia.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.pto.net.pl oraz sekretariacie szkoły.

2. Wychowawca oraz polonista uczący dziecko wypełniają opinię o uczniu na druku poradni (dostępny w szkole w sekreteriacie lub na stronie poradni http://www.poradniaplock.com.pl/).

3. Rodzic wypełnia wniosek na druku poradni o przebadanie dziecka (wniosek dostępny w sekretariacie lub do pobrania ze strony poradni http://www.poradniaplock.com.pl/ )

4. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej oraz innymi dokumentami do poradni psychologiczno – pedagogicznej i informuje o tym rodziców.

---

 


Do pobrania:

 

List do Rodziców i opiekunów dzieci

Poradnik - Moje dziecko w przedszkolu i szkole

 

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014