Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR SZKOŁY

Lidia Lewandowska
Dyrektor Szkół PTO

Sylwia Bogiel
Z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych

 

RADA PEDAGOGICZNA

Wychowawcy:


KLASA II - Małgorzata Kocik
KLASA III – Małgorzata Konopska
KLASA IV – Ewa Kamola
KLASA V – Wanda Dąbrowska

 

Nauczyciele przedmiotów:

Edukacja wczesnoszkolna:
kl. II - Małgorzata Kocik
kl. III - Małgorzata Konopska
 

Nauczyciele wspomagający:
Krystyna Boguszewska

Język angielski:
kl. III, IV, V Ewa Kamola

Język polski:
kl. IV, V Wanda Dąbrowska

Matematyka:
kl. IV, V Robert Stasiak

Przyroda:
kl. IV, Anita Sieńko

Muzyka:
kl. IV, V Anita Sieńko

Biologia:
kl. V, Krystyna Węglewska

Plastyka, Technika:
kl. IV, V Małgorzata Kocik

Historia:
kl. IV, V Jolanta Rybińska - Janicka

Informatyka:
kl. IV, V Anna Jarzyńska

Wychowanie fizyczne:
kl. IV Piotr Mieszkowski
kl. IV Agnieszka Kroczewska

Religia:
Tomasz Michalak


PEDAGOG
Dagmara Wyrębkowska

PSYCHOLOG
Paulina Sarzalska

LOGOPEDA
Wioletta Balińska

ŚWIETLICA
Anita Sieńko
Ewa Dębowska

 

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014