Dyrektorzy Szkół

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Płockiego Towarzystwa Oświatowego

LIDIA LEWANDOWSKA 
01.09.2018 - nadal Dyrektor Szkół PTO

 

SYLWIA BOGIEL
01.09.2018 - nadal z-ca Dyrektora Szkół PTO ds. Pedagogicznych
15.07.2014 - 31.08.2018 p.o. Dyrektora Szkół PTO

 

ADAM DĄBROWSKI
23.06 - 14.07.2014 p.o. Dyrektora Szkół PTO

 

KOZIŃSKA ANNA
01.08.2004 – 22.06.2014 - Dyrektor Szkoły Podstawowej PTO
06.09.2012 – 22.06.2014 - Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych PTO
12.11.2012 – 22.06.2014 - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej PTO
Nauczyciel dyplomowany z dwudziestodwuletnim stażem pracy pedagogicznej i kwalifikacjami w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania zintegrowanego. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z matematyki, zarządzania oświatą oraz z zakresu pedagogika – komputery w edukacji.

 

GRZEGORZ KARPIŃSKI
08.03.2011 – 06.11.2012 - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej PTO
Ukończył studia WSPS w Warszawie – pedagogika specjalna, specjalizacja – pedagogika resocjalizacyjna; studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą w WSZ w Płocku; Organizacja Pomocy Społecznej na UŁ w Łodzi; Profilaktykę Uzależnień – Fundacja ETOCH Warszawa. Dyrektor szkół i placówek opiekuńczych w Płocku

 

JASSA MARIA
01.09. 2010 – 14.05.2012 - Zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego PTO
Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, wieloletni nauczyciel i wychowawca młodzieży płockich szkół.

 

WOJTULANIS JOLANTA
2007 – 05.09.2012- Dyrektor Płockiego Towarzystwa Oświatowego oraz Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych PTO
Magister, inżynier ochrony środowiska, ukończyła Politechnikę Warszawską oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Instruktor ZHP, była Komendantka Hufca ZHP w Płocku w latach 1984-2004, wieloletni nauczyciel, wychowawca i Dyrektor Szkół w Płocku. Za kształcenie serc i umysłów płockiej młodzieży odznaczona Medalem Edukacji narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”.

 

GRABARCZYK Izabela
01.09.1999 – 31.03.2007 – z-ca dyrektora szkół dla młodzieży
01.04.2007 – 31.07.2007 – dyrektor szkół dla młodzieży
Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu historii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel dyplomowany.

 

KALINOWSKI Jan
01.06.1998 – 31.03.2007 – dyrektor szkół dla młodzieży
01.06.1998 – 31.07.2007 – dyrektor szkół dla dorosłych
Dyrektor z konkursu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Studium Podyplomowego z zakresu zarządzania. Doktorant SGH. Społecznie prezes Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

ŻMUDZIN Ryszard
01.02.1998 – 31.08.1998 - Dyrektor szkół dla młodzieży i dorosłych
Ekonomista. Emerytowany nauczyciel. Funkcję dyrektora szkół pełnił przejściowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

KRYDZIŃSKI Paweł
01.09.1991 – 31.01.1998 - Dyrektor szkół dla młodzieży i dorosłych
Z wykształcenia historyk. Pierwszy dyrektor szkoły powołanej przez PTO. Organizował pierwsze szkoły typu zaocznego. Za jego kadencji przeniesiono siedzibę szkół do budynku przy Al. M. J. Piłsudskiego 31.

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014