Dokumenty

DOKUMENTY

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

STATUT SZKOŁY

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Płock

REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin Rady Rodziców

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014