Do Pobrania

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin świetlicy

Szkolny zestaw programów nauczania SP 2018-19

Plan pracy szkoły SP_2018_-19

System pomocy psychologiczno - pedagogicznej SP

Program wychowawczo - profilaktyczny SP 2018-19

Organizacja roku szkolnego SP 2018-19

Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów_2018-19

Wady postawy u dzieci - rozpoznanie, charakterystyka, profilaktyka

Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika

Procedura_postępowania_w_sytuacji_zaistnienia_wypadku_ucznia

Procedura_wydawania_opinii_o_uczniu_do_instytucji_wspomagających_proces_wychowawczy

Szkolne_procedury_postępowania_w_sytuacjach_wykorzystania_monitoringu

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej PTO

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014