Do Pobrania

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin świetlicy

Szkolny zestaw programów nauczania SP 2017-18

Plan pracy szkoły SP_2018_-19

System pomocy psychologiczno - pedagogicznej SP

Program wychowawczo - profilaktyczny SP 2018-19

Szkolny kalendarz imprez i konkursów SP 2017-18

Organizacja roku szkolnego SP 2018-19

Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów_2018-19

Wady postawy u dzieci - rozpoznanie, charakterystyka, profilaktyka

Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej PTO

Zasady Rekrutacji

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014