facebook
 

AKTUALNOŚCI:

Zakończenie roku szkolnego - procedury

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za pracę, zrozumienie i wysiłek włożony w tym roku szkolnym. Nikt z nas nie miał nigdy do czynienia z taką sytuacją, z taką formą pracy. Wszyscy uczyliśmy się na nowo. Było nam trudno, ale tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi, wzajemnemu wsparciu i zaufaniu zakończyliśmy ten trudny rok.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia, odpoczynku i radości. Mamy nadzieję, że rozpoczęcie nowego roku nastąpi już w sposób tradycyjny i spotkamy się razem we wrześniu😊

      Lidia Lewandowska, Sylwia Bogiel

 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 - 2020


WYTYCZNE OGÓLNE


Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020 roku na terenie szkoły, wg poniższego harmonogramu. Świadectwa promocyjne będą wręczać wychowawcy klas na Sali wielofunkcyjnej.

KLASA IV SP  GODZ. 8:00
KLASA V SP  GODZ. 9:00
KLASA VI SP  GODZ. 10:00

KLASA I G LO GODZ. 11:00
KLASA I S LO GODZ. 12:00
KLASA II LO   GODZ. 13:00

Przed odebraniem świadectwa uczniowie szkoły podstawowej zobowiązani są do oddania szkolnych podręczników wychowawcom klas.

 

Ze względów bezpieczeństwa bezwzględne jest
przestrzeganie reżimu sanitarnego
i obowiązujących w szkole procedur.


1. Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń, ani inny pracownik szkoły oraz każda inna osoba uczestnicząca w zakończeniu roku nie może przyjść na teren szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam objęty jest kwarantanną lub izolacją domową.
3. Szkoła nie zapewnia uczniom środków ochrony osobistej.
4. Uczniowie nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
5. Należy ograniczyć do minimum kontakt z innymi uczniami oraz zachować dystans społeczny min. 2 m.
6. Należy również ograniczyć dotykanie okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
7. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ UCZNIÓW
1. Na teren szkoły można wejść jedynie mając zasłonięte usta i nos (maseczka lub przyłbica).
2. Przy wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce. Ręce należy również dezynfekować w każdym wyznaczonym do tego miejscu.
3. Przed szkołą należy zachować wymagany dystans społeczny, a na terenie szkoły przestrzegać odległości min. 1,5 metra.
4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
5. Podczas wchodzenia na salę wielofunkcyjną należy bezwzględnie utrzymywać zalecone odległości i stosować się do wyznaczonych zasad.
6. Uczniów  obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach przed szkołą, zarówno przed jak i po uroczystości zakończenia roku szkolnego.
7. Uczniowie opuszczają salę wielofunkcyjną zachowując odpowiednie odstępy.
8. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszelkich dodatkowych poleceń dyrektora szkoły.

 

Płock, 18.06.2020                                                                           Dyrektor Szkół PTO
                                                                                                       (-) Lidia Lewandowska

 

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ODBIORĄ ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH
26 CZERWCA 2020 ROKU, MOGĄ TO ZROBIĆ PODCZAS WAKACJI
W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 9:00 – 13:00

 

DO POBRANIA - zakoczenie-roku-szkolnego-procedury.docx

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014