facebook
 

AKTUALNOŚCI:

Liceum Ogólnokształcące - oferta na rok szkolny 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące - oferta na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Gimnazjaliści!

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Przez 25 lat zmienialiśmy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę.
Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych.
Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie i życzliwość.

Naszym licealistom zapewniamy:
- zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 - 15.15
- wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
- indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
- dla najlepszych: stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
- stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
- opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego.


Oferta:

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do I klasy wszystkich gimnazjalistów, dla których ważne są:
- dobre przygotowanie do matury
- nauka na zasadach partnerstwa
- życzliwość i sprawiedliwość
- bezpieczeństwo.

Zapraszamy do klasy, w której oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej oferujemy:
- e-matematykę (zajęcia z matematyki prowadzone na platformach multimedialnych),
- czytanie tekstów kultury (zajęcia w formie dyskusji, debaty, dialogu i konwersacji),
- lekcje wychowania fizycznego dodatkowo na basenie.

W klasie drugiej realizowane będą następujące rozszerzenia:
- język angielski
- biologia

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018:
- wpisowe - jednorazowa opłata przy składaniu dokumentów - 100zł
- czesne -miesięcznie (płatne od września do czerwca) - 96zł

 

Zajęcia dodatkowe:
- lektorat z języka angielskiego w formie konwersacji,

- zajęcia edukacyjne prowadzone na platformach multimedialnych.

ZAPRASZAMY

<< Wróć do poprzedniej strony

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014