facebook
 

AKTUALNOŚCI:

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Patrona Naszej Szkoły pana Stanisława Nawrockiego  przybyła pani prezes stowarzyszenia,  nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie  Szkoły Podstawowej oraz Liceum PTO. W części oficjalnej głos zabrała Pani prezes Alina Serwach, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.  W części artystycznej  uczniowie z Liceum i Szkoły Podstawowej śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

<< Wróć do poprzedniej strony

Copyright Płockie Towarzystwo Oświatowe 2014