19 dni przeciwko przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży

Szkoły Społeczne Płockiego Towarzystwa Oświatowego wzięły udział w Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży”